Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar koristeći ovu stranicu.