Transparency International Hrvatska

Ostale ustanove koje dobrovoljno daju pristup informacijama i tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao TIH

Ovo tijelo ne podliježe ZPPI-u, tako da nema zakonsku obvezu odgovoriti na zahtjev (detalji).

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.