Tehnološki park Varaždin

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo, također poznato kao TP VZ

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovani, Sukladno Vašem zahtjevu dostavljam slijedeće:      - poštanska adresa za podnošenje prigovora : Zagrebačka 89, 42000 Varaždin      - te...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?