Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci koristeći ovu stranicu.