Tržnica, Pula

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - tržnica na malo

1 zahtjeva
Financiranje medija
Odgovor Tržnica, Pula prema Branimir Slijepčević dana .

Uspješan.

  Poštovani,  U prilogu dostavljamo tražene podatke o financiranju medija. Ispričavamo se na čekanju zbog trenutno odsutnih većine radnika uprave...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?