Za: Turistička zajednica grada Zadra Na temelju Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email,...
Broj turista u 2014. godini
Odgovor Turistička zajednica grada Zadra prema Daria Markić dana .

Uspješan.

Mira Culina Zadar Tourist Board Ilije Smiljanica 5 | HR-23000 Zadar | Croatia Tel. +385 (0)23 222 610 Fax +385 (0)23 211 781 E-mail: [email protected]

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?