Sukladno cl.18. st.4, Zakona o pravu na pristup informacijama, podnositelj nije duzan navesti razloge pristupa informacijama. Zahtjev Članak 18. (4...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?