Turistička zajednica Općine Tuhelj

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Udruge i organizacije civilnog društva, Turizam and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Datum brisanja iz registra neprofitnih organizacija: 6.11.2017. (izvor: mozaikveza.hr)

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Broj turista u 2014. godini
Odgovor Turistička zajednica Općine Tuhelj prema Sonja Radočaj dana .

Uspješan.

Poštovana Sonja, u privitku šaljem mjesečnu statistiku, od 01.01.2014.-31.12.2014. Srdačan pozdrav. Nikolina Filko Dana 19. travnja 2015. u 16:3...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?