TURMIN, Ravna Gora

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za komunalne i poslovne djelatnosti

1 zahtjeva
Poštovana, šaljemo Vam podatke o kontaktima za podnošenje prigovora: 1. Turmin d.o.o., I.G.Kovačića 174, 51314 Ravna Gora 2. Fax: 051/818-713 3. e-mai...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?