Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Učenički dom Paola di Rosa, Dubrovnik koristeći ovu stranicu.