Ukop, Osijek

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za pogrebne usluge

1 zahtjeva
Poštovani, u privitku Vam dostavljamo tražene informacije. S poštovanjem, UKOP d.o.o. OSIJEK e lanak 4. Svi ostali dlanci Pr...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?