Unikom, Osijek

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za komunalno gospodarstvo

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor Unikom, Osijek prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovana, obavještavam Vas kako je tražena informacija objavljena na službenoj stranici Unikom d.o.o., u rubrici "kontakt". poveznica: [1]http://...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?