Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Zaštita okoliša i održivi razvoj, tijelo javne vlasti više nije aktivno and unutarnja ustrojstvena jedinica

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.