Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Zaštita okoliša i održivi razvoj, tijelo javne vlasti više nije aktivno and unutarnja ustrojstvena jedinica

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.