Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Bjelovar

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Javna uprava i politički sustav

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

2 zahtjeva
Poštovani, u privitku dostavljam odgovor na upit. S poštovanjem, Mirjana Lončar REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOG...
Poštovani, U privitku Vam dostavljam tražene informacije. S poštovanjem, Mirjana Pavlović REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVAR...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?