Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Karlovac

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Javna uprava i politički sustav

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

2 zahtjeva
Poštovani, u svezi Vašeg zahtjeva za ostvarivanja prava na pristup informacijama dostavljamo Vam tražene informacije o rješavanju viškova i manjkova za...
Poštovani, u prilogu Vam dostavljamo traženu informaciju registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, dok registar istražnih prostora mineraln...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?