Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Karlovac

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave, Javna uprava i politički sustav and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

2 zahtjeva
Poštovani, u svezi Vašeg zahtjeva za ostvarivanja prava na pristup informacijama dostavljamo Vam tražene informacije o rješavanju viškova i manjkova za...
Poštovani, u prilogu Vam dostavljamo traženu informaciju registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, dok registar istražnih prostora mineraln...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?