Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapina

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Javna uprava i politički sustav

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

2 zahtjeva
Poštovani, Obzirom na primljenu obavijest o neisporuci poslane poruke na e-mail adresu koju ste naznačili za dostavu informacije, u prilogu ponovno d...
Poštovani gospodine Valentin, Informacija, koja Vam je data 19. rujna 2016., informacija je koju ovo tijelo državne uprave ima, i kao takvu vam je i...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?