Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Osijek

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Javna uprava i politički sustav

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

3 zahtjeva
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Poštovani, Temeljem Vašeg upita, odgovaramo kako slijedi: 1. Provodi li Vaš ured ili Vaši predstavnici u Povjerenstvu za viškove i manjkove provjeru...
Poštovani dostavljam Vam tražene informacije za ponovnu uporabu u privitku ovog e-mail. Molim Vas da posjetite i Skup podataka Registar eksploatacijs...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?