Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Sisak

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Javna uprava i politički sustav

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

1 zahtjeva
Poštovani, Nastavno na Vaš zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 11. rujna 2016. dostavljamo Vam Popis eksploatacijskih polja mineralnih sirovina...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?