Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Zadar

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave, Javna uprava i politički sustav and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

2 zahtjeva
Poštovani, povodom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama kojeg smo zaprimili dana 12. rujna 2016. g., u prilogu Vam dostavljamo Popis eksploatacij...
    Poštovani, U svezi Vašeg zahtjeva od 2. prosinca 2015. godine, izvješćujemo Vas da Ured državne uprave u Zadarskoj županiji od 1. 4. 2006. g...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?