Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Zadar

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Javna uprava i politički sustav

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

2 zahtjeva
Poštovani, povodom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama kojeg smo zaprimili dana 12. rujna 2016. g., u prilogu Vam dostavljamo Popis eksploatacij...
    Poštovani, U svezi Vašeg zahtjeva od 2. prosinca 2015. godine, izvješćujemo Vas da Ured državne uprave u Zadarskoj županiji od 1. 4. 2006. g...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?