URIHO, Zagreb

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Socijalna zaštita

Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema URIHO, Zagreb koristeći ovu stranicu.