Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES, Split

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Zapošljavanje, rad i radni odnosi

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom DES, Split koristeći ovu stranicu.