Veterinarska ambulanta Nova

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Trgovačka društva, Poljoprivreda, šumarstvo i veterinarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.