Veterinarska ambulanta Vet-Centar, Poreč

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Trgovačka društva and Poljoprivreda, šumarstvo i veterinarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Veterinarska ambulanta Vet-Centar, Poreč koristeći ovu stranicu.