VG Vodoopskrba, Velika Gorica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za vodoopskrbu i odvodnju

6 zahtjeva
Poštovani gospodine Senegović, U privitku ovog maila dostavljamo Vam dva naloga za otklanjanje nedostataka koji se odnose na prometnice. Ovim putem že...
Nadzor Sedra
Odgovor VG Vodoopskrba, Velika Gorica prema Branka Senegović dana .

Jako kasni

Poštovana, prije svega, napominjemo da se u ranije spomenutim Izvješćima ne vodi evidencija prisutnosti stručnjaka, već sadrže podatke koji nisu predm...
Cesta Gornje Podotočje - Kuče
Odgovor VG Vodoopskrba, Velika Gorica prema Branka Senegović dana .

Uspješan.

Poštovana, Nastavno na upit za pristup informacijama u odnosu na loše stanje ceste Gornje Podotočje-Kuče (blizina crkve i NK Ban Jelačić), očitujemo se...
Poštovana, Ispričavamo se na dužem čekanju odgovora. Nastavno na Vaš Zahtjev odgovaramo kako slijedi: Izvođač radova na sanaciji prometnice Gornje Pod...
Poštovani,   Ispričavamo se što nismo bili u mogućnosti prije odgovoriti na Vaš upit, a na isti se očitujemo kako slijedi:    1. Razlog iz koj...
Poštovana, nastavno na Vaš mail zahtjev ovim putem Vam u privitku šaljem Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača, a koja je vidljivo istakn...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?