Vodovod i kanalizacija, Karlovac

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao VIK-ka

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana,   Tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, već godinama posluje u skladu sa Zakona o zaštiti  potrošača. U sladu sa člankom 10....

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?