Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao VIO

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

5 zahtjeva
  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje