VIOP, Pregrada

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor VIOP, Pregrada prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovana,   Informacije o kontaktima za podnošenje prigovora u VIOP d.o.o. su kako slijedi:   ·         poštanska adresa za podnošenje prigov...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?