Vode Krašić

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor Vode Krašić prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovana gđo. Radoš, na niže navedeni broj fax-a i e-mail adresu mogu se dostaviti prigovori potrošača, kao i osobno u uredu, u uredovno vrijeme ili...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?