Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, Cres

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

2 zahtjeva
Statistika zapošljavanja u "Vodovoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj d.o.o."
Zahtjev za požurnicom poslan Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, Cres od strane Marko Marulić dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj, Cres Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj e...
Poštovana, Pismeni prigovori se mogu uputiti poštanskim putem na adresu: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A 51 557 Cres T...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?