Vodoopskrba i odvodnja Topusko

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju

1 zahtjeva
Poštovani, poštanska adresa za podnošenje prigovora je : Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o. Ponikvari 77a, Topusko telefaks za podnošenje prigovor...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?