Vodoprivreda Lonja – Zelina, Dugo Selo

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
This is the mail system at host ls250.t-com.hr. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?