Vodoprivredne uslužne djelatnosti, Zagreb

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and Zaštita okoliša i održivi razvoj

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovani, Prigovori se podnose pisanim putem, u roku 30 dana od dana dospijeća plaćanja računa e-mailom na adresu [1][Vodoprivredne uslužne djelatn...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?