Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak, Senj

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana Poštanska adresa za podnošenje prigovora je Stara cesta 3,53270 Senj Telefax: 881-300 Elektronička pošta:[e-mail adresa] Ili [Vodovod Hrvat...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?