Vodovod i kanalizacija, Split

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

3 zahtjeva
Poštovana,   Sukladno članku 10. st 1 i 2 Zakona o zaštiti potrošača ( NN 41/14 ) obaviještavamo Vas da se prigovor na isporučenu uslugu može dost...
Dokazi o čišćenju uličnih slivnika u Splitu
Odgovor Vodovod i kanalizacija, Split prema Boris Žuvela dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, vezano za Vaš upit ovim putem navodimo kako slijedi: Vodovod i kanalizacija d..o.o. Split s Gradom Splitom ima Ugovor o održavanju kišnih sl...
Poštovani, fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao pos...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?