Vodovod i odvodnja, Benkovac

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Molimo potvrdu primitka. Srdačan pozdrav! Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac Ulica kralja Tomislava 11 23420 Benkovac OIB: 62529089333 IBAN: HR752407...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?