Vodovod i odvodnja Bistra

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovani, vezano za Vaš upit o kontakt podacima za zaprimanje prigovora korisnika sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, isti se mogu podnijeti: -Osob...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?