Vodovod i odvodnja otoka Visa

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovani, dostavljamo tražene podatke: - poštanska adresa za podnošenje prigovora: VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o.,21485 KOMIŽA, Riva Svetog M...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?