Vodovod Imotske krajine, Imotski

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti

1 zahtjeva
Poštovani, Adrese na koju se mogu podnijeti prigovori na ispostavljene račune navedeni su na samom računu, ali nije za odmet ponovo spomenuti, kako sli...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?