Vodovod Labin

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za javnu vodopskrbu i odvodnju, Labin

2 zahtjeva
Plaće i bonusi direktora
Odgovor Vodovod Labin prema Mladenka Vidas dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Poštovana, Odgovor (broj: 62-22/2019. od 25.03.2019.) na Vaš zahtjev za dopunu/ ispravak informacije od 22.03.2019. (naš broj: 62-21/2019. od 22.03.201...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor Vodovod Labin prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovana, u privitku Vam dostavljamo Odgovor na zahtjev za pristup informacijama sa traženim informacijama. S poštovanjem, Službenik za informiran...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?