Vodovod Lasinja

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor Vodovod Lasinja prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovana, Traženi podaci su: - Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja - 047/884-170 - [Vodovod Lasinja e-mail za zahtjeve] Hvala! Lp

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?