Vodovod, Novska

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor Vodovod, Novska prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

44330 Novska, Adalberta Knoppa 1a, poštanska adresa 044/600378, telefax [Vodovod, Novska e-mail za zahtjeve]

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?