Vodovod, Omiš

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Zahtjev za Vodovod, Omiš od strane Zdenka Radoš. Komentirao Alumni Sonja dana .

Uspješan.

Način podnošenja prigovora nalazi se na slijedećem linku: http://www.vodovod.hr/obavijest-o-nacinu-podnosenja-prigovora-potrosaca/

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?