Vodovod Pula, Pula

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu

1 zahtjeva
Poštovana, U privitku Vam dostavljamo informacije o kontaktima za podnošenje prigovora. Lijep pozdrav.

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?