Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Varaždin koristeći ovu stranicu.