Zagrebački inovacijski centar d.o.o., Zagreb

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo, također poznato kao Zicer

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću. Odlukom Skupštine od 04.06.2018. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ (RAZA) od 22.12.2008. godine u članku 1. koji se odnosi na tvrtku društva.

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Zagrebački inovacijski centar d.o.o., Zagreb koristeći ovu stranicu.