Zagrebački inovacijski centar d.o.o., Zagreb

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo, također poznato kao Zicer

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću. Odlukom Skupštine od 04.06.2018. godine izmijenjena je Izjava o osnivanju društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ (RAZA) od 22.12.2008. godine u članku 1. koji se odnosi na tvrtku društva.

1 zahtjeva
Poštovana gospođo Skender,   Zagrebačkii inovacijski centar d.o.o. (ZICER) u 2020. i 2021. godini nije imao ni predviđenih ni potrošenih medijski...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?