Javna ustanova za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije

Javne ustanove, Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, tijelo javne vlasti više nije aktivno and u stečaju, također poznato kao ZOIS

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.