Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Pregrada koristeći ovu stranicu.