Detalji zahtjeva “Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6580  sent  2016-04-16 01:46:21 +0200  waiting_response  2016-04-16 01:46:21 +0200  waiting_response  outgoing  
6810  response  2016-04-27 11:09:48 +0200        incoming  
6812  response  2016-04-27 11:19:26 +0200    2016-04-27 12:04:29 +0200  partially_successful  incoming  
6814  status_update  2016-04-27 12:03:46 +0200  successful  2016-04-27 12:03:46 +0200  successful   
6815  status_update  2016-04-27 12:04:28 +0200  partially_successful  2016-04-27 12:04:29 +0200  partially_successful   
7215  comment  2016-05-11 11:30:20 +0200         
7245  comment  2016-05-11 15:20:47 +0200         
7251  comment  2016-05-11 20:42:18 +0200         

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.