Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja

Lana Podgoršek je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Lana Podgoršek

Za: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu rezultata istraživanja pod nazivom: Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Spomenka Stankic Drobnjak, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Vaš zahtjev proslijeđen je institutskoj Jedinici za anatitičku
toksikologiju i mineralni metabolizam u okviru koje su se provodila
znanstvena istraživanjau na kolaborativnom projektu "Biomedicinsko
istraživanje reprodukcije i razvoja"

u nastavku ove elektroničke poruke je odgovor znanstvenika iz rečene
Jedinice i u prilogu Završno izvješće o radu na istom projektu.

Ovo je njihov odgovor:

U nastavku i privitku šaljemo Vam informacije o rezultatima unutar
istraživanja “Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja” koje
ste zatražili temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama.

Istraživanje “Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja” koje se
navodi na mrežnim stranicama našeg Instituta je jedan od tzv.
kolaborativnih projekata odobrenih krajem 2003. godine kojima je
tadašnje Ministarstvo znanosti i tehnologije (ministar prof. dr. sc.
Gvozden Flego) poticalo i dodatnim sredstvima financijski podržavalo
suradnju između prije odobrenih projekata koji su se mogli tematski
povezati i čime su znansvenici s raznih projekata i ustanova znanstveno
surađivali.Projekt je vođen na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu, koordinator je bio prof. dr. sc. Davor Ježek, dr. med. u Zavodu
za histologiju i embriologiju.

Naša ustanova raspolaže samo s dijelom rezulta toga suradnog
istraživanja koji se odnosio na istraživačku temu pod nazivom „Procjena
izloženosti metalima i zdravstvene opasnosti za dijete uporabom ljudske
posteljice“Ta su se istraživanja u Institutu za medicinska istraživanja
i medicinu rada provodila u okviru istraživačkih projekata MZOS br.
0022012 cjelovitoga naziva „Izloženost, unos i učinci otrovnih i
esencijalnih elemenata“ (CROSBI link na rezultate tjekom toga projekta:
http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=...) i
“Citogenetski biomarkeri učinka fizikalnih i kemijskih agensa”
(http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=...).

U privitku Vam dostavljamo također i izvještaj o radu za 2004. godinu,
tijekom koje je projekt trajao, u segmentima istraživanja u kojima smo
sudjelovali.

--
Spomenka Stankić Drobnjak, dipl.iur.
Rukovoditelj Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Zagreb, Ksaverska cesta 2
tel. 01 4682 504
faks 01 4673 303
e-mail. [e-mail adresa]

Spomenka Stankic Drobnjak, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

1 privitaka

--
Spomenka Stankić Drobnjak, dipl.iur.
Rukovoditelj Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
Zagreb, Ksaverska cesta 2
tel. 01 4682 504
faks 01 4673 303
e-mail. [e-mail adresa]

M. Arena je ostavio/la bilješku ()

Na zahtjev o dostavljanju rezultata istraživanja pod gornjim nazivom s naslova na koji je zahtjev upućen, tj. iz ustanove u kojoj predmetno istraživanje niti nije u cijelosti vođeno već je samo bilo sudjelovanje u dijelu istraživanja u trajanju od ukupno godinu dana, odgovoreno je u zakonskom roku i iscrpno koliko je najviše bilo moguće. Stoga taj odgovor nije 'djelomičan' kako se klasificira.
U protoku vremena, istraživanja pod sličnim nazivom (s nastavkom 'u sisavaca') nastavljena su u okviru programa MZOŠ/MZOS (2007.-2013./14.) i nakon toga u okviru Znanstvenoga centra izvrsnosti, sve to uvijek do sada u matičnoj ustanovi - Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poveznice za potonje navedeno dostupne su na mreži.

Administratorica Lana je ostavio/la bilješku ()

Tijelo je poslalo podatke koje ima, ali iako su imali saznanja o tome da preostale podatke ima drugo ili druga tijela javne vlasti nikada nisu ustupili na nadležno postupanje. Tijelo nije iscrpilo zakonske mogućnosti te iz tog razloga ostaje u statustu kao djelomično uspješno.

M. Arena je ostavio/la bilješku ()

Tijelo koje je dostavilo podatke nema ingerencije nad drugim javnim tijelom kao ni uvid u podatke javnoga tijela koje je bilo koordinatorom nečega o čemu su dostavljeni podaci u onome dijelu kojima se raspolagalo. U svim odgovorima navadeni su podaci o ustanovi kao i ime odgovorne osobe koja raspolaže predmetnih podacima u cjelini.