Detalji zahtjeva “Brojači vozila HC-a 2010. - 2016.

Prikaz prošlih događanja

Ova tablica prikazuje tehničke detalje internih događaja vezanih uz ovaj zahtjev na Imamo pravo znati. To se može iskoristiti za dobivanje informacija o brzini kojom tijela javne vlasti odgovaraju na zahtjeve, o broju zahtjeva koji žele odgovoriti poštom i mnogo drugih stvari.

Caveat emptor! Da biste koristili ove podatke na častan način, trebat ćete dobro interno znanje korisničkog ponašanja na Imamo pravo znati. Kako, zašto i tko kategorizira zahtjeve nije jednostavno pa će biti korisničkih pogrešaka i nejasnoća. Također, morate razumjeti Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI) i način na koji se primjenjuje na tijela javne vlasti. Osim toga, trebate biti vrhunski statističar. Molimo kontaktirajte nas za sva pitanja.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
16954  sent  2017-04-17 09:18:41 +0200  waiting_response  2017-04-17 09:18:41 +0200  waiting_response  outgoing  
17105  response  2017-04-28 11:04:26 +0200    2017-04-28 11:27:14 +0200  partially_successful  incoming  
17106  followup_sent  2017-04-28 11:27:09 +0200        outgoing  
17107  status_update  2017-04-28 11:27:13 +0200  partially_successful  2017-04-28 11:27:14 +0200  partially_successful   
17212  response  2017-05-09 11:38:29 +0200    2017-05-12 08:42:21 +0200  successful  incoming  
17246  status_update  2017-05-12 08:42:21 +0200  successful  2017-05-12 08:42:21 +0200  successful   

Ovdje opisano znači da kada korisnik odabere status zahtjeva, i status posljednjeg događaja se promijeni u tu vrijednost. Izračunata vrijednost tada se dodijeli s Imamo pravo znati za međudogađaje, koje korisnici nisu eksplicitno opisali. Pogledajte savjete za pretraživanje za opise stanja.

Ovu stranicu možete dobiti u strojno čitljivom obliku kao dio glavne JSON stranice za zahtjeve. Pogledajte API dokumentaciju.